Dokumentácia

Vizualizácia kúpeľne bez dokumentácie nie je úplná.

 

My nemáme radi polovičnú nedokončenú prácu. Preto naše návrhy kúpeľne okrem fotografií jednotlivých pohľadov v top kvalite obsahujú aj dokumentáciu. V nej nájdete okrem technického výkresu kladačský plán a v prípade potreby rezy či ďalšie technické popisy. Ukážka prvej strany kladačského plánu:

Kladačský plán začiatok

Vzor celej dokumentácie na stiahnutie: