Termostatické batérie

Termostatické batérie sa vďaka princípu fungovania vyznačujú prednosťami ako bezpečnosť používania, ľahké nastavenie presnej teploty výstupnej vody a nezanedbateľnou úsporou pri prevádzke. Žiadaná teplota je dosiahnutá prakticky okamžite. Či už kolíše tlak v potrubí, teplota vody, nastane odber z viacerých miest naraz, alebo termo batériu vypneme a za chvíľu zapneme stále bude dodávaná teplota vody vždy taká aká je nastavená. Nie je zriedkavý jav keď počas sprchovania v tom istom čase niekto napríklad umýva riady v kuchyni. Oproti bežným vodovodným batériam však pri termo batérii nie je zmena tlaku, či teploty žiadny problém. A táto vlastnosť termostatických batérií sprchovanie veľmi spríjemňuje.