Oprava pretekajúceho wc

Čo robiť v situácii keď začne pretekať záchod? Toto sa môže objaviť s väčšou pravdepodobnosťou u záchodov ktoré nám už nejakú dobu slúžia. Rýchle vyriešenie problému je veľmi dôležité, lebo odkladanie by nebolo ekonomické. Toaletou by zbytočne pretekali hektolitre vody a tým pádom by to vysávalo tiež zbytočne našu peňaženku. Ak by sa vám to stalo tu je návod ako sa s tým vysporiadať.

V prvom rade uzavrieme prívodný ventil.

 Uzavretie ventilu prívodu k Wc
Následne demontujeme veko nádržky spôsobom závislým od typu wc kombi. Jeden spôsob je vytiahnuť splachovacie tlačítka pomocou malého skrutkovača, čím sa dostaneme ku skrutke spájajúcej okrúhlu krytku a vypúšťací ventil.

 Demontáž tlačítka WC kombi
Skrutku vyskrutkujeme čím sa keramické veko uvoľní a môžeme ho dať dole. 

Demontáž veka WC kombi
Príčinou pretekajúcej toalety je na 99% napúšťací ventil. Ak je zanesený nečistotami alebo opotrebovaný dochádza k tomu že nezastaví vodu ani po zdvihnutí plaváku do požadovanej hladiny a pritekajúca voda vyteká cez prepad vypúšťajúceho ventila. Či je toto presne príčinou pretekania zistíme jednoducho znovu otvorením prívodného ventilu a vizuálnou kontrolou pri odokrytom veku nádržky.

 Kontrola napúšťacieho ventilu WC kombi

Ak je tomu tak plavákový ventil teda vyberieme z nádržky.

 Demontáž napúšťacieho ventilu WC kombi
Pokúsime sa ho vyčistiť a opäť ho namontujeme do nádržky. Kontrolou zistíme či ventil funguje tak ako má. Ak je tomu tak tak namontujeme veko nádržky a je hotovo. Ak vyčistenie nepomohlo bude nutné vymeniť plavákový ventil za nový a ďalej potupovať ako v predchádzajúcom prípade.